Σχοινιά

Ναυτιλιακά Είδη,Σχοινιά,Μανταρια,Σκότες,marine ropes, σχοινι πολυεστερικό, σχοινι διπλής στρέψης, σχοινι υψηλής ποιότητας, Σχοινι αφρού,σχοινι βυθιζόμενο, σχοινι τρίκλωνο,σχοινι μεσα'ιας αντοχής, σχοινι μεγάλης αντοχής,